Het UBO formulier

Sinds deze week hebben we een nieuwe stap in ons aanmeldproces: het UBO formulier. Deze stap zal geleidelijk ook worden ingevoerd voor onze huidige verkopers. Daarom willen we in dit artikel aandacht besteden aan de Uiteindelijk Belanghebbende(n), de UBO. Wie is de UBO? Waar is dat formulier voor? en wat moet ik doen?

Wie is de UBO?

Vanuit de "Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme" zijn wij als PayPro verplicht om de Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) van een bedrijf vast te stellen. Jouw bedrijf kan meerdere UBO's hebben, afhankelijk van de opzet van jouw bedrijf. De volgende personen worden aangemerkt als een UBO binnen jouw bedrijf:

 • Een belang heeft van meer dan 10% van het (aandelen)kapitaal;
 • Meer dan 10% van het stemrecht heeft;
 • Op een andere manier feitelijke zeggenschap kan uitoefenen;
 • De begunstigde is van meer dan 10% van het vermogen;
 • Bijzondere zeggenschap heeft over 10% of meer van het vermogen

Waar is het formulier voor?

Met het invullen van het UBO formulier wordt voor ons inzichtelijk gemaakt, wie de UBO van jouw bedrijf is. Het formulier is dus onderdeel van onze wettelijke verplichting om de UBO vast te stellen. Belangrijk is om het UBO formulier zorgvuldig in te vullen.

Wat moet ik doen?

In de loop van de komende maanden zullen wij onze huidige klanten vragen om ook het UBO formulier aan te leveren. Krijg je de melding in je account? Dan kun je de volgende stappen doorlopen om het formulier aan te leveren:

 1. Ga naar 'mijnprofiel' (dropdown bij je naam + PayPro ID)
 2. Klik op de melding 'UBO formulier aanleveren' onder het kopje Documenten
 3. Er opent een nieuw scherm waar je het UBO formulier kunt invullen
 4. Vul de gegevens van de UBO('s) in
 5. Onderteken het UBO formulier

alt

 • Indien je zelf een UBO bent klik op 'vul mijn gegevens in'
 • Je kunt een extra UBO toevoegen door te klikken op 'voeg een extra UBO toe'
 • Denk er aan om een identiteitsbewijs te uploaden van alle UBO's

Bedankt voor jullie medewerking :)