Question? Send us a message

+31 6 26 52 78 57

We have been processing online payments since 2006

Privacyverklaring

Hi, wat leuk dat je hierop klikt! Wist je dat jouw bezoek aan onze pagina geregistreerd wordt door middel van jouw IP-adres en jouw IP-adres indirect een persoonsgegeven is? Benieuwd hoe we jouw IP-adres gebruiken? Lees dan hieronder meer.

Ten behoeve van onze bedrijfsvoering verwerken wij persoonsgegevens van jou. Om welke gegevens het gaat hangt af van welke relatie wij met jou hebben. Om jou zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van jouw persoonsgegevens hebben wij hieronder beschreven welke relaties wij onderscheiden en welke persoonsgegevens wij daarbij van jou verwerken.

Voor we verder gaan is het belangrijk om even stil te staan bij wat we doen. Ons doel is om verkopers te ondersteunen bij het afrekenen van hun producten en diensten. Wij zorgen voor de transactieverwerking. Daarnaast beschikken wij over een groot affiliate netwerk. Dit netwerk bestaat uit personen en ondernemingen die graag de producten en diensten van onze klanten promoten. Heeft een affiliate gezorgd dat een verkoper iets verkocht heeft? Dan wordt deze beloond in vorm van een vergoeding.

Om dit allemaal te kunnen faciliteren is het verwerken van verschillende persoonsgegevens niet te voorkomen. Klik hieronder op de relatie die wij met jou hebben om te lezen welke gegevens we van jou verwerken.

Maak je gebruik van ons PayPro systeem waarvoor je op onze website een Affiliate-, Merchant- of Partneraccount hebt aangemaakt? Dan behoor je tot onze Betaaldienstgebruikers.

Is er een bedrag van je rekening afgeschreven en is de transactie verwerkt door ons? Dan ben je bij ons Afnemer. Niet onbelangrijk om te weten is dat Afnemer betekent dat je een afspraak hebt met de verkoper om tegen jouw betaling een product of dienst te krijgen. Bij ons neem je wezenlijk niets af, wij zorgen alleen voor de transactie van jouw betaling.

Herken jij je niet in één van de bovenstaande? Dan ben je waarschijnlijk gewoon op het internet aan het surfen en noemen wij jou Websitebezoeker. Welkom!

Betaaldienstgebruiker

Ben je bij ons aangemeld als Affiliate, Merchant of Partner? Zo ja, dan maak je gebruik van ons PayPro betaalsysteem. Hiermee ben je dus Betaaldienstgebruiker en wij de Betaaldienstverlener. Omdat wij als Betaaldienstverlener een financiële instelling zijn, geldt er voor ons een wettelijke verplichting om jouw identiteit vast te stellen en te verifiëren én om na te gaan wie we van dienst zijn.

De persoonsgegevens die wij op basis van de wettelijke verplichting van jou vragen zijn: naam, adres, woonplaats en eventuele gespreksnotities. Daarnaast vragen wij aan jou een kopie/scan van een geldig en onafgedekt identiteitsbewijs waar geboortedatum en -plaats, documentnummer, Burgerservicenummer, Nationaliteit en foto op staan.

Wanneer je bij ons met jouw eenmanszaak of VOF aangesloten bent worden er naast de bovenstaande gegevens verwerkt: jouw handelsnaam, -adres, telefoonnummer, btw- en KvK-nummer.

Behalve de gegevens die jij aan ons verstrekt raadplegen wij ook de gegevens in een aantal lijsten en registers. De meeste bevatten dezelfde gegevens die je al aan ons verstrekt hebt. Ook worden lijsten en registers geraadpleegd waarin personen en instellingen staan vermeld aan wie sancties zijn opgelegd, die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico kunnen vormen voor onze bedrijfsvoering. Verder vragen we je ook om jouw mailadres en telefoonnummer aan ons te verstrekken zodat wij contact met je op kunnen nemen wanneer dat nodig is.

Naast deze gegevens vragen wij jou ook om jouw IBAN aan ons te verstrekken. Deze gebruiken wij om onze afspraak met jou, met betrekking tot uitbetaling van jouw PayPro saldo, na te komen.

Tot slot registreren wij jouw IP-adres om de veiligheid van jouw account te waarborgen.

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van alle verwerkingen die betrekking hebben op jouw (persoons-) gegevens.

GegevensBewaartermijnDoelGrondslagOntvangers
Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum en plaats
Documentnummer
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Foto op identiteitsbewijs
Berichten via chat en mail
Gespreksnotities
Gespreksopname
5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
Het voeren van clientenonderzoek
Wettelijke verplichting
Autoriteiten wanneer er een (bv. Een strafrechtelijk) onderzoek wordt gedaan naar een bepaalde persoon.

Handelsnaam
Handelsadres
Telefoonnummer van de organisatie
BTW-nummer
KvK-nummer
1 Jaar
Het voeren van clientenonderzoek
Wettelijke verplichting
Autoriteiten wanneer er een (bv. Een strafrechtelijk) onderzoek wordt gedaan naar een bepaalde persoon.

Telefoonnummer
E-mailadres
5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
Het voeren van correspondentie m.b.t. de dienstverlening
Uitvoering van de overeenkomst
IBAN5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
Het uitbetalen van PayPro saldo aan de betaaldienstgebruiker
Uitvoering van de overeenkomst
IP-adres
5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
Beveiliging van account en voorkomen van fraude
Wettelijke verplichting
Strafrechtelijke gegevens
(geldt niet voor Affiliate)
5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
Het voeren van clientenonderzoek
Gerechtvaardigd belang

Wanneer wij de bovenstaande gegevens van jou niet kunnen verwerken, mogen en kunnen wij geen zakelijke relatie met je aangaan.

Afnemer

Heb jij iets afgerekend of is er een bedrag van jouw rekening geïncasseerd de transactie waarvan door ons is verwerkt? Dan heeft de betreffende verkoper ons een opdracht gegeven om dat te doen. Wij hebben een overeenkomst met deze verkoper om de transactie van jouw betaling te verwerken. Om dit te kunnen bewerkstelligen worden bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt. Om welke persoonsgegevens het gaat is afhankelijk van gegevens die de verkoper aan jou vraagt. Hij of zij stelt namelijk van tevoren in welke gegevens jij achter dient te laten in het afrekenscherm. Daarnaast is per betaalmethode verschillend welke gegevens er nodig zijn om de transactie van jouw betaling te verwerken.

Om jouw transactie te realiseren schakelen we andere partijen in, de zogenaamde acquirers. Dit zijn banken of betaalinstellingen die (elektronische) betalingen namens een partij in ontvangst nemen en afhandelen. Om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen zijn er met deze partijen afspraken gemaakt over de verwerking van deze gegevens.

PayPro richt zich niet op het verwerken van persoonsgegevens welke onder de categorie “gevoelige gegevens” vallen. Dit zijn persoonsgegevens die iets zeggen over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Wel kan de betaling van jouw aankoop een product- of dienstomschrijving bevatten waar het voorgenoemde uit blijkt. Wij verwerken wel de betaling maar doen helemaal niets met deze gegevens.

Tot slot kan het zijn dat je, al surfend op het internet, op een link geklikt hebt waarmee je doorgeleid bent naar de afrekenpagina van een product of dienst van één van onze klanten. Onafhankelijk van of je nou wél of niet tot betaling over bent gegaan, wordt er een affiliate cookie geplaatst. Met dit cookie kunnen wij IP-adres (dat wij anoniem maken) linken aan het bezoeken van de afrekenpagina. Deze gegevens bewaren wij maximaal 5 jaar. Stel dat jij binnen deze periode alsnog afrekent via de afrekenpagina waar de affiliate cookie aan is gelinkt dan wordt de betreffende affiliate beloond voor diens promotieactiviteiten. Dit is het enige doel van zo’n cookie. Wij gebruiken het niet om jouw identiteit te achterhalen of ‘behavioural’ klantprofielen aan te maken!! Mocht je hier vragen over hebben dan, laat het ons dan weten.

De verkoper is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wanneer je hier vragen over hebt kun je je richten tot de verkoper.

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van alle verwerkingen die betrekking kunnen hebben op jouw (persoons-) gegevens.

GegevensBewaartermijnDoelGrondslagOntvangers
Naam waarmee de aankoop gerealiseerd is
Product-/dienstomschrijving
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
Kaartnummer (bij creditcard betaling)
5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie met de betreffende verkoper of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
Dienstverlening aan de Verkoper om eventuele terugbetalingen ed. uit te voeren.
Uitvoeren van de overeenkomst
Aqcuirers, oftewel partijen waarmee PayPro een overeenkomst heeft om bij te dragen aan een succesvolle transactieverwerking.


In het geval Afnemer een eenmanszaak is of een VOF:
Handelsnaam
Handelsadres
Kvk-nummer
BTW-nummer
5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie met de betreffende verkoper of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
De transactiegegevens betrekking hebbende op de verkoper te bewaren.
Wettelijke verplichting.
Aqcuirers, oftewel partijen waarmee PayPro een overeenkomst heeft om bij te dragen aan een succesvolle transactieverwerking.
IP-adres (affiliate cookie)
5 jaar
Het uitbetalen van affiliate commissies
Gerechtvaardigd belang

Websitebezoeker

Welkom! Wij zijn altijd blij om nieuwe “gezichten” van dienst te kunnen zijn. Mocht je na het bekijken van onze website nog vragen hebben, schroom niet en neem contact met ons op. Tot jouw beschikking zijn er een contactformulier en een “bel mij terug” knop aanwezig op de website. Mocht je daar gebruik van willen maken wees je er dan van bewust dat we in dat geval persoonsgegevens van jou verwerken. Afhankelijk van welk kanaal je kiest kunnen wij de volgende gegevens van jou opslaan: jouw mailadres, telefoonnummer, eventueel persoonsgegevens die je zelf verstrekt. Onze correspondentie, inclusief alle gegevens, wordt verwijderd zodra het gesprek volledig afgehandeld is, tenzij wij onderling andere afspraken daarover maken.

Of je uiteindelijk contact opneemt of niet verandert niets aan het feit dat jouw IP-adres (dat wij anoniem maken) door ons geregistreerd wordt. De reden hiervoor is dat we eventuele fouten op de website, die naar voren komen tijdens jouw bezoek, kunnen opsporen en vervolgens oplossen. Wij gebruiken dit IP-adres puur en alleen voor dit doel. Mocht je hier vragen over hebben dan zou je alsnog je gegevens achter moeten laten via het contactformulier of de “bel mij terug” knop. Wij staan je graag te woord!

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van alle verwerkingen die betrekking kunnen hebben op jouw (persoons-) gegevens

GegevensBewaartermijnDoelGrondslag
Naam
Mailadres
Telefoonnummer
Gegevens die je zelf verstrekt
Gespreksopnames
In overleg met de persoon in kwestie maar standaard tot dat correspondentie volledig afgehandeld is.
Dienstverlening
Gerechtvaardigd belang

IP-adres
5 jaar
Het traceren en oplossen van eventuele fouten die optreden op de website van PayPro.
Gerechtvaardigd belang

Beveiliging

De AVG en de organisatorische maatregelen die daarbij horen verbeteren jouw privacy beter dan ooit. PayPro heeft daarnaast extra technische maatregelen genomen ten aanzien van de opslag van je documenten. Deze zijn geanonimiseerd, encrypted opgeslagen en kunnen alleen ingezien worden door medewerkers die daarvoor speciaal toegang hebben via een geheime sleutel die enkel alleen-lezen rechten heeft. Daarnaast worden de servers van PayPro op gescheiden locaties beheerd waarbij de hostingproviders veel beveiligingsmaatregelen hebben genomen zoals: camera’s, inbraakbeveiliging, 2 onafhankelijke surveillancediensten, dubbele authenticatie met RFID toegangspassen en irisscanners, VEB certificatie niveau 4, ISO/IEC 27001 en NEN 7510 certificaten. PayPro gaat hiermee tot het uiterste om te voorkomen dat jouw gegevens of documenten op straat kunnen komen te liggen.

Jouw rechten

Wanneer wij verantwoordelijk zijn ten opzichte van de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen en over te dragen. Tot slot mag je ook bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we geen gehoor geven aan jouw verzoek kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adres-gegevens

PayPro B.V.
Emmaplein 1
9711AP Groningen
Nederland

Contact-gegevens

085 – 30 364 13
support@paypro.nl
KVK: 50398784
BTW: NL822720577B01