Vergunning de Nederlandsche Bank

We werken elke dag hard om ons betaalsysteem zo makkelijk mogelijk te houden. Dat doen we veilig en vertrouwd. Dit uit zich onder andere in een vergunning van De Nederlandsche Bank.

Officiële betaalinstelling

Sinds 4 oktober 2012 heeft PayPro de vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener. Sindsdien kan je je klanten simpel online laten betalen via PayPro. Deze vergunning betekent dat PayPro een betaalinstelling is, die onder permanent toezicht staat van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Voldaan aan risicobeheersing

Dat PayPro deze vergunning heeft, houdt in dat we hebben aangetoond te voldoen aan bepaalde regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Maar ook regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit zijn onder andere regels voor risicobeheersing op het gebied van integriteit, financiën en privacy.

Intermediaire betaaldiensten

De vergunning is uitgegeven door De Nederlandsche Bank, gebaseerd op de Europese Richtlijn betaaldiensten (2007/64/EG). Het is verboden om zonder vergunning betaaldiensten aan te bieden. Daarom kan PayPro met deze vergunning als intermediair diensten aanbieden die worden verleend aan de betaler en/of de betalingsbegunstigde.

Duizenden ondernemers gebruiken PayPro

Wil jij ook een betaaldienstverlener met een vergunning van De Nederlandsche Bank?